0

Hoxton & Son alchemist ผ่านมุมมองของช่างภาพแฟชั่น ณัฐ ประกอบสันติสุข

Hoxton & Son alchemist ผ่านมุมมองของช่างภาพแฟชั่น ณัฐ ประกอบสันติสุข


2020-05-21 16:24:54

Hoxton & Son alchemist

 X 

 Nat Prakobsantisuk


 มุมมองของช่างภาพแฟชั่น 

ณัฐ ประกอบสันติสุข 


“เมื่อนึกถึงalchemist จะนึกถึงการรวมความแปรเปลี่ยนที่ซับซ้อน พอได้กลิ่นเจล ก็รู้สึกอย่างนั้น รู้สึกเหมือนกลิ่นหลายๆกลิ่นซ้อนกันอยู่ ตามแต่ว่าเราตอนนั้นคิดอะไร กลิ่นๆนั้นก็ชัดเจนออกมา สลับกันไป”